Tu podaj tekst alternatywny

ŠUPER Kobieto!

Zadbaj o swoje Bezpieczeństwo i pozyskaj specjalną moc
radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach w codziennym życiu!Zapisz się

O PROJEKCIE

Dzisiejszy świat, który charakteryzuje bardzo szybki postęp cywilizacyjny, niesie za sobą liczne niebezpieczeństwa. Każdego dnia, może spotkać nas niebezpieczna sytuacja. Każda z nas może stać się świadkiem czy ofiarą przemocy, kradzieży, gwałtu, rozboju. Z zagrożeniami spotkać się możemy wszędzie…

Kobiety często zastanawiają się jak postępować, aby nie zostać ofiarą. Jak zachować się w przypadku zagrożenia? Jak pomóc ofiarom? Jak chronić przed niebezpieczeństwem dzieci? Istnieje cały wachlarz możliwości, które po wprowadzeniu w życie zwiększą Twoje poczucie bezpieczeństwa.

Marka ŠKODA, jako marka odpowiedzialna społecznie, przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Poznaniu oferuje warsztaty "ABC Bezpiecznej Kobiety".

Next

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Warsztaty odbywać się będą we wrześniu 2019r. w Interaktywnym Centrum Bezpieczeństwa ŠKODA Auto Lab, ul. Głogowska 425, Poznań. Zaplanowanych jest 10 cykli szkoleniowych, każda grupa szkoleniowa to 30 osób. (Dokładne terminy warsztatów są wyszczególnione dla Państwa w formularzu rejestracji).

Program warsztatów:

1. Wstęp - 15 minut

2. Bezpieczeństwo drogowe - ŠKODA Auto Szkoła - 45 minut

3. Bezpieczeństwo kobiety - Funkcjonariuszka Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu - 45 minut

4. Podstawowy kurs samoobrony - 45 minut

5. Zakończenie - 15 minut

Zapisz się
Next

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA WARSZTATY?

Wystarczy kliknąć w przycisk zapisz się i wybrać dogodny dla siebie termin.

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz od nas informację mailową z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia.

Po sprawdzeniu dostępności miejsc w wybranym terminie skontaktujemy się z Tobą mailowo w celu potwierdzenia wpisania na listę uczestników

Zapisz się

JAK TO WYGLĄDAŁO ROK TEMU

FORMULARZ REJESTRACJI NA SZKOLENIE

Prosimy o poprawne wypełnienie danych w formularzu.

Obowiązek informacyjny RODO
Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO)

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w trakcie rejestracji na warsztaty „ABC Bezpiecznej Kobiety”, które odbędą się we wrześniu 2019 r. (dalej „Warsztaty”) jest Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP), adres e-mail: daneosobowe@vw-group.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail iod@vw-group.pl lub pisemnie na adres siedziby z dopiskiem „IOD”.

VGP przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
Podanie ww. danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Warsztatach.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej VGP przetwarza Twoje dane:

 w celu organizacji, obsługi Warsztatów, w tym rejestracji i umożliwienia wzięcia udziału w Warsztatach osobom, które wyraziły wolę uczestnictwa, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (VGP) jako organizatora Warsztatów zobowiązanego do dotrzymania jego warunków wobec Uczestników (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. f RODO;

 w celu kontaktu z Tobą, przekazania Tobie informacji mailowej z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia oraz po sprawdzeniu dostępności miejsc w wybranym terminie w celu potwierdzenia wpisania na listę uczestników, a także poinformowania Ciebie o zmianie daty lub godziny szkolenia (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. f RODO);

 w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 wewnętrznych celów administracyjnych VGP, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego VGP będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Odbiorcy danych: odbiorcami Twoich danych osobowych będą: firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności agencje marketingowe i eventowe obsługujące Warsztaty, firmy świadczące usługi IT, audytorzy.

Okres przechowywania: Dane będą przechowywane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia roszczeń.

Pouczenie o prawach: masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Powyższe prawa można zrealizować pisząc do VGP na adres siedziby lub elektronicznie na adres daneosobowe@vw-group.pl.

Prawo do wniesienia sprzeciwu: masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

Źródło pochodzenia danych: dane udostępnianie przez Ciebie.